Xách balo lên và khám phá Mù Cang Chải tháng 6 có gì?
Posted in Địa điểm du lịch

Xách balo lên và khám phá Mù Cang Chải tháng 6 có gì?

Khi hỏi đến Mù Cang Chải tháng 6 có gì? người ta không thể không nhắc tới những thửa ruộng bậc thang được thay màu…

Continue Reading...