Visa 489 Úc
Posted in Tin Tức

Cơ hội trở thành thường trú nhân sau 2 năm với visa 489 Úc

Với visa 489 Úc (định cư diện tay nghề ở vùng miền có bảo lãnh tạm trú), lao động Việt Nam có tay nghề sẽ…

Continue Reading...