Liên Hệ

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Niu Di – lân

Địa chỉ: Level 21 Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington 6011

Điện thoại Tổng đài: (64 – 4) 473 5912

Phòng Lãnh sự: (64 – 4) 473 5912 – máy lẻ 700.

Fax: (64 – 4) 473 5913

Email: embassyvn.nz@gmail.com