Việt Nam nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế từ 15/09
Posted in Tin Tức

Việt Nam nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế từ 15/09

Theo thông tin mới nhất, từ 15/09/2020 Việt Nam sẽ triển khai nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế theo lộ trình như…

Continue Reading...