14 khách sạn được chọn là cơ sở cách ly tập trung có thu phí TP.HCM
Posted in Tin Tức

14 khách sạn được chọn là cơ sở cách ly tập trung có thu phí TP.HCM

UBND TPHCM vừa có quyết định số 3767/QĐ-UBND về việc thành lập các Khu cách ly y tế tập trung tại 14 khách sạn để…

Continue Reading...